Nacional

A partir de demà, mascaretes obligatòries.

Avui es publica en el BOE, l’obligatorietat de portar mascareta a partir de demà, per totes les persones majors de sis anys en espais públics, oberts o tancats, sempre que no es pugui mantenir la distància de seguretat de dos metres.

Si fins ara tan sols era obligatori en el transport públic, a partir d’ara ens haurem d’acostumar que aquesta peça formi part del nostre vestuari.

Segons especifica el BOE, la mascareta serà obligatòria:

“En espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal d’almenys dos metres”

Com tota normativa, l’ús de la mascareta també té les seves excepcions:

  • Persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que pugui veure’s agreujada per l’ús de la mascareta.
  • Persones en les quals l’ús de la mascareta resulti contraindicat per motius de salut degudament justificats, o que per la seva situació de discapacitat o dependència presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.
  • Desenvolupament d’activitats en què, per la mateixa naturalesa d’aquestes, resulti incompatible l’ús de la mascareta.
  • Causa de força major o situació de necessitat.

Més enllà de la mascareta que es reparteix gratuïtament a les farmàcies amb la targeta de CatSalut, cada ciutadà s’haurà de costejar la resta al preu màxim establert de 0,96 € per cada mascareta quirúrgica de venda a les farmàcies.

En el BOE no s’especifica si es multarà a la gent que no porti mascareta, encara que veient les excepcions hi ha marge per la no utilització.