Nacional

Alerta per nivells d’ozó elevats en tres zones de Catalunya.


El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, ha activat una alerta per nivells d’ozó elevats en tres zones de Catalunya: la Plana de Vic, les comarques gironines i el Camp de Tarragona.

L’ozó és un contaminant que en altes concentracions pot representar un risc per a la salut, en especial per a les persones vulnerables i els infants. Pot irritar les vies respiratòries, dificultats per a respirar, provocar atacs d’asma i en casos greus danys pulmonars. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) considera que quan les concentracions durant vuit hores són superiors a 240 µg/m³ hi ha riscos per a la salut. Protecció Civil recomana tenir especial atenció a les persones grans, vulnerables i infants. També recomanen no fer exercici a l’aire lliure.

L’ozó també pot provocar greus impactes ecològics fent malbé la vegetació o reduint el rendiment de les collites, per tant, es desencadena un impacte econòmic en el sector de l’agricultura.

No tothom té la mateixa resposta davant un episodi de contaminació per ozó com aquest, la sensibilitat pot variar d’un individu a un altre. Les persones més sensibles haurien de prendre mesures si el nivell és superior a 180 µg/m³.

🟠 Persones especialment sensibles:

🔶 Infants: Són el grup de risc més gran, ja que sovint fan més activitats físiques a l’aire lliure.

🔶 Adults: Els que facin activitats físiques prolongades a l’exterior, perquè el cansament els fa respirar més de pressa i profundament, el que facilita l’entrada de l’ozó en els pulmons.

🔶 Persones amb malalties respiratòries cròniques i persones especialment sensibles a l’ozó.

https://twitter.com/accioclimatica/status/1546404205581123584

https://twitter.com/accioclimatica/status/1546057125776039937