Nacional

Barcelona posarà multes de fins a 1.800 € als vehicles més contaminants.

A partir de l’1 de gener de l’any vinent, l’ajuntament de Barcelona sancionarà als propietaris de vehicles que entrin a la ciutat sense el distintiu ambiental, entre les 7 del matí i les 8 de la nit dels dies laborables, segons es preveu en l’ordenança que regularà la Zona de Baixes Emissions (ZBE) i que entrarà en vigor a principis del 2020.

L’import de la sanció anirà en funció del tipus de vehicle i la gravetat de la infracció. Si es tracta d’un dia de baixa contaminació, oscil·laran entre 200 € i 1.000 € i si és un dia d’alta contaminació, entre 500 € i 1.800 €.

Per tal de detectar aquests tipus de vehicle s’instal·laran unes 70 càmeres a les entrades i en diferents llocs de la ciutat. Encara que l’ordenança entrarà en vigor l’1 de gener, s’establirà un període d’adaptació on en lloc de notificar la multa a l’infractor, se li enviarà un avís informatiu. A partir de l’1 d’abril les multes ja seran efectives.

Com tota llei i ordenança, aquesta també té previstes diferents exaccions o moratòries:

– Tot vehicle contaminant tindrà 10 autoritzacions a l’any per circular per la ciutat, la gestió la farà l’Àrea Metropolitana de Barcelona, mitjançant un registre de vehicles contaminants.

Els camions, furgonetes i autobusos de grans dimensions tindran una moratòria d’un any. A partir de l’1 de gener del 2021 seran sancionats.

– Determinats vehicles quedaran exempts com són ambulàncies, vehicles de persones amb mobilitat reduïda o cotxes fúnebres.

Altres ajuntaments de l’Àrea Metropolitana s’han afegit a aquesta mesura, com són Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià del Besòs, Cornellà i Esplugues de Llobregat.