Nacional

Consulteu aquí quin import haureu de pagar pel nou impost del CO₂ del vostre vehicle


L’Agència Tributària ja ha elaborat un cens de vehicles que hauran de fer front al nou impost per emissions de CO₂ a partir d’aquest setembre i que afecta turismes fins a 9 places, furgonetes fins a 3.500 kg i motocicletes, amb emissions superiors a 120 grams per quilòmetre. Els vehicles oficials, ambulàncies, ciclomotors, vehicles de més de 3.500 kg, autocars, els vehicles històrics o clàssics i cotxes elèctrics queden exempts.

L’impost creat l’any 2017 en el marc de la llei catalana del canvi climàtic, s’havia d’haver instaurat abans, però a causa de la pandèmia de la Covid, s’ha vist endarrerida fins aquest mes de setembre, quan haurem de pagar la quota corresponent a l’exercici de l’any 2020. Pel que fa a la quota corresponent a aquest 2021 més vehicles hauran de pagar aquest nou impost, ja que la xifra d’emissions de CO₂ no podrà ser superior a 95 grams per quilòmetre.

El govern preveu recaptar 65,9 milions d’euros amb aquest nou impost i en un futur arribar als 150 milions. Xifra que es destinarà íntegrament a lluitar contra el canvi climàtic i la preservació del patrimoni natural.

Aquest impost que pels turismes estarà entre els 6 € pels vehicles menys contaminants i 60 € pels més contaminants, es podrà fer efectiu a partir del 15 de setembre a través de la pàgina web de l’Agència Tributària de Catalunya, on també podeu consultar a partir d’avui la quota que us tocarà pagar pel vostre vehicle.

Les persones que van domiciliar el pagament abans del 15 de juliol, gaudiran d’una bonificació del 2% i el rebut se’ls carregarà en el compte el dia 5 de novembre. Si no es fa el pagament abans, a partir del mes d’octubre rebrem una carta de pagament a casa i s’ampliaran els llocs de pagament.