Successos

Desapareguts dos maletins amb material radioactiu de baixa activitat a Lleida

Segons notícia facilitada per TV3, el Consell de Seguretat Nuclear (CSN) ha fet públic que des del mes de desembre es troben desapareguts dos maletins que contenen dues fonts radioactives de baixa activitat, qualificades en la categoria 4, en una escala d’1 a 5 de l’Organisme Internacional d’Energia Atòmica, on la 5 és la més perillosa.

El CSN ha informat que no existeix cap perill si no es manipulen o obren els dos equips i demana a la població que en cas de ser detectats, s’avisi a les autoritats immediatament, per tal de ser retirats.

 

Els dos equips pertanyen a l’empresa Inqua SL de Lleida, que el passat 8 d’octubre, a instàncies del CSN, va veure revocada la seva autorització de funcionament de la instal·lació radioactiva que tenia i la confiscació del seu material radioactiu.

Quan al mes de desembre es van anar a retirar els equips radioactius, es van donar que faltaven dos, dels deu que tenien, tan sols es van trobar vuit.