Nacional

El Grup de Treball contra la Detenció Arbitrària de l’ONU, demanarà l’alliberament de Junqueras i els dos Jordis. 

Oriol Junqueres, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, van denunciar el seu empresonament davant l’organisme competent de les Nacions Unides, l’ONU, encarregat de vetllar per la protecció dels drets civils arreu del món.

El Grup de Treball contra la Detenció Arbitraria de l’ONU, es reuneix tres cops l’any per tractar aquests tipus de casos. En el que correspon a la demanda formulada pels tres presos polítics catalans, el citat organisme demanarà la seva llibertat immediata en considerar que el seu empresonament es va fer de forma arbitrària i en contra dels principis de la Declaració Universal dels Drets Humans.

Malgrat que el veredicte que pugui formular el citat organisme no és vinculant, si ho demanen formalment al govern espanyol, instant-lo a resoldre la situació dels presos polítics i aquest no fa res al respecte, sempre servirà davant la futura demanda que segur presentaran davant el Tribunal d’Estrasburg.

Fa un any que Junqueres, Sánchez i Cuixart, van presentar la demanda a l’ONU, més tard es van afegir la resta de presos polítics i la seva resolució encara està pendent per la propera sessió.