Nacional

El Parlament gallec aprova sancions de fins a 60.000 euros per qui no es vulgui vacunar sense motiu


El Parlament de Galícia va aprovar ahir una reforma de la Llei de Salut en la que, entre altres mesures, preveu sancions per qui rebutgi ser vacunat contra la Covid-19 i altres virus que puguin aparèixer en un futur, sense un motiu justificat.

La reforma va ser aprovada gràcies a la majoria absoluta del PP d’Alberto Núñez Feijóo, ja que la resta de partits es van oposar. Les sancions que recull la proposició de llei són múltiples en funció de la gravetat, com per exemple no portar mascareta, fer “botellón” o rebutjar ser vacunat. Les sancions van en funció de la gravetat, des de 1.000 fins a 60.000 euros.

En un principi segons s’especifica “La negativa injustificada a sotmetre’s a mesures preventives, consistent en la vacunació o immunització prescrita per les autoritats sanitàries, d’acord amb establert en aquesta llei”, serà considerada una infracció lleu amb sanció de 1.000 a 3.000 euros, però en funció del mal infringit, la sanció podria augmentar.

En els casos en què la negativa a vacunar-se pugui suposar un risc o un mal greu per a la salut de la població, sempre que no constitueixin infracció molt greu, la multa podria anar des de 3.001 a 60.000 euros. En el cas que la infracció es consideri molt greu, es podria arribar a una sanció de 600.000 euros.

Moltes han estat les veus de disconformitat amb aquesta mesura, ja que no és més que una forma de fomentar les postures negacionistes tant de la Covid-19 com de l’efectivitat de les vacunes. La reforma entrarà en vigor immediatament, en el moment en què es publiqui en el Diari Oficial de Galícia.