Nacional

El Tribunal Suprem ordena a la JEC que busqui un mecanisme perquè els policies desplaçats puguin votar.

El Tribunal Suprem ja s’ha pronunciat sobre el recurs que ha presentat el Sindicat de Policia Nacional JUPOL, contra la resolució que va prendre dimecres passat la Junta Electoral Central en la qual es refusava prorrogar el terme per votar per correu o establir algun altre mecanisme perquè els policies desplaçats a Catalunya poguessin exercir el seu dret a vot.

La resolució del Tribunal Suprem estableix que l’administració electoral haurà d’establir un procediment de sol·licitud de vot per correu a les delegacions del govern a Catalunya i ampliar el termini d’emissió de vot per correu per als policies fins al mateix 10 de novembre, amb termini per l’escrutini fins al dia 13. 

Només es podran acollir a aquesta mesura excepcional aquells policies desplaçats, sense cap comunicació prèvia al 31 d’octubre. Perquè aquest procediment excepcional es pugui dur a terme, s’hauran de desplaçar els empleats de Correus necessaris.