Nacional

En cas d’empat, les dones tindran preferència per entrar i promocionar en els Mossos d’Esquadra.

Foto: Twitter @mossos

Per garantir la igualtat entre els gèneres, el govern de la Generalitat ha decidit que en les pròximes convocatòries d’accés al cos de Mossos d’Esquadra o ascens dins del cos, en cas d’empat en el resultat de les oposicions o punts per promocionar, les dones tindran preferència. Per fer-ho s’ha hagut de modificar la Llei de la Policia que és de l’any 1994.

Sempre que el perfil pel que fa a idoneïtat entre homes i dones sigui el mateix i mentre que en la categoria a la qual vulguin accedir el nombre de dones no arribi al 40%, aquestes tindran prioritat per optar al lloc, per tal d’arribar a un equilibri entre els gèneres en el cos dels Mossos d’Esquadra.

Els Mossos d’Esquadra són els que tenen un percentatge més alt d’agents femenins de tots els cossos de seguretat de l’Estat, malgrat això, les dones tan sols representen un 21% (3.548) del total dels integrants del cos (16.827) i només un 10% desenvolupen la seva feina en llocs de comandament. Aquesta mesura és provisional fins que s’aprovi el pla d’igualtat per a la policia catalana per garantir l’equilibri entre els dos gèneres en aquest període de temps.