Nacional

Entren en vigor els nous límits de velocitat a les vies urbanes


Ahir dimarts va entrar en vigor la modificació Reglament General de Circulació que el Consell de Ministres va aprovar el passat mes de novembre amb relació als límits de velocitat en les vies urbanes de tot l’Estat. Des d’ahir haurem de circular a un màxim de 30 km/h en tots els carrers d’un sol carril per sentit, fins ara es podia circular a 50 km/h.

A la pràctica és en la majoria dels carrers, ja que en poblacions petites pràcticament tots són d’una sola via i en grans capitals un percentatge molt important també, per exemple a Barcelona és d’un 75% i a Madrid un 80%. A les vies amb més d’un carril per sentit, per exemple el carrer d’Aragó o la Gran Via de Barcelona es podrà continuar circulant a 50 km/h, excepte els vehicles que transportin materials perillosos que ho hauran de fer a 40 km/h.

En els carrers anomenats de plataforma única, aquells que tenen la via i la vorera al mateix nivell, s’haurà de circular a un màxim de 20 km/h, com per exemple en alguns carrers del barri de Gràcia.

Aquesta mesura s’ha pres per evitar els accidents amb les persones més vulnerables, vianants, ciclistes i motociclistes. Amb la circulació a 30 km/h el conductor pot aturar el vehicle més fàcilment i per tant es creu que disminuirà el nombre d’accidents o seran més lleus. També contribuirà a millorar la qualitat de l’aire de les grans ciutats.