Societat

Gerard Piqué guanya en el Suprem un recurs contra Hisenda i li anul·len multes per valor de 2,1 milions d’euros.


Gerard Piqué tenia un contenciós amb Hisenda, pel qual l’Audiència Nacional l’havia condemnat a pagar dues multes per un import total de 2,1 milions d’euros, ara el Tribunal Suprem li dona la raó al defensa del Barça i li anul·la les sancions.

Les sancions corresponien per una discrepància en la tributació de l’IRPF dels exercicis del 2008, 2009 i 2010 amb relació a dues qüestions. La primera amb relació a les cotitzacions pagades a la Seguretat social o altres entitats d’assegurances socials en un altre estat de la Unió Europea. Quan en Gerard Piqué va està jugant al Manchester United, el club li deduïa directament del sou una quantitat per fer front al pagament d’una assegurança amb la National Insurance. En la corresponent declaració d’IRPF el jugador es va deduir aquestes quantitats en considerar-lo com a despesa deduïble en ser necessària per a l’obtenció dels ingressos, equiparant-lo a la Seguretat Social espanyola. Hisenda discrepava i, per tant, li van imposar una sanció d’1.457.855 euros, que ara el Suprem li ha anul·lat en considera que el jugador té raó, és una despesa necessària per obtenir els ingressos i, per tant, és una despesa deduïble.

El Tribunal Suprem fixa la següent doctrina: “Les cotitzacions pagades a la Seguretat Social -o entitats gestores de les assegurances socials- en un altre Estat de la Unió Europea, quan les mateixes siguin obligatòries per als treballadors, han de considerar-se com a despesa deduïble dels rendiments del treball en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques“.

La segona sanció li van imposar amb relació als drets d’imatge. L’Audiència Nacional considerava que els ingressos per drets d’imatge eren rendiments del capital mobiliari, rebutjant el que pretenia Piqué, que es consideressin com a rendiments d’activitats econòmiques. En Gerard Piqué cobra els drets d’imatge a través de l’empresa Kerard Project, en la qual té una participació del 70%. L’encarregat de la gestió dels drets d’imatge els porta un dels socis minoritaris de l’empresa, concretament el germà d’en Gerard.

L’Alt Tribunal considera que existia una persona designada per a l’organització i gestió d’aquesta activitat, a part del mateix recurrent; sent ben significatiu que l’examen que fa la Inspecció dels exercicis 2011 a 2014, i que li porta a concloure que estem davant rendiments d’activitats econòmiques per excedir amb molt el que és el simple exercici del dret d’imatge. Arran d’aquesta sentència ha quedat anul·lada la sanció que li havien imposat de 678.012 euros.

L’Audiència Nacional havia considerat que els ingressos per cessió dels drets havien de considerar-se rendiments del capital mobiliari i rebutjaven que es puguin qualificar de rendiments d’activitats econòmiques, i per això considerava nul el contracte subscrit entre el futbolista i l’entitat Kerard Project. No obstant això, el Suprem, com ja s’havia pronunciat en relació amb altres futbolistes, declara el contrari i insisteix que ha de veure’s cada cas i les seves circumstàncies.