Societat

La Generalitat posa en marxa un pla pilot per impartir classes de religió islàmica

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya vol implantar un pla pilot aquest pròxim curs en algunes escoles de Catalunya, per impartir classes de religió islàmica. En principi es farà a algunes escoles de Barcelona, Girona, Tarragona i el Baix Llobregat.

De moment es farà preferentment als cursos de primer de primària i primer de l’ESO, però més endavant si el professorat que imparteixi les classes té hores disponibles es podran ampliar a altres cursos.

En la resolució que publica avui el DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) es fa especial menció a què l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix que els pares i mares tenen garantit el dret que els seus fills rebin la formació religiosa i moral que vagi d’acord amb les seves conviccions, als centres educatius de titularitat pública, en els quals l’ensenyament és laic.

Els encarregats d’impartir les classes seran professors designats per les comunitats integrades en la Comissió Islàmica d’Espanya i hauran de tenir titulació acadèmica equiparada a la de professor d’altres matèries. Per organitzar els grups es farà servir el mateix criteri que es fa actualment amb els alumnes que demanden classes de religió catòlica.