Societat

Normes per fer volar un dron recreatiu. 

Els drons recreatius no necessiten llicència, ni assegurança ni fer cap tràmit administratiu, però naturalment serem responsables dels danys que podem ocasionar amb ell i haurem de respectar una sèrie de normes i consells que ens recomanen els Mossos d’Esquadra.

El que hem de tenir molt clar és que mai els hem de fer volar en espais aeris controlats, recordem que ja hem tingut episodis que han obligat a tancar l’espai aeri d’un aeroport per culpa d’un dron recreatiu.

En el cas que siguem el pilot, mai l’haurem de perdre de vista.

Si utilitzem dispositius de visió en primera persona, unes ulleres de realitat virtual que ens faran creure que pilotem la nau des de l’aire, sempre haurem d’anar acompanyats d’una persona que mantingui contacte visual amb l’aparell.

Hem d’evitar interferències o incidents amb altres aeronaus.

Si fem fotografies o vídeos sempre haurem de tenir en compte la Llei de Protecció de Dades, el dret a l’honor, la intimitat, la mateixa imatge i la restricció en matèria de pressa d’imatges aèries.

I el que us dèiem abans, sempre serem responsables dels danys que causi l’aparell, pel que el més recomanable és tenir una assegurança de responsabilitat civil.

Si volem fora de camps d’aeromodelisme o competicions oficials, el dron haurà de portar una placa identificativa resistent al foc, amb les dades de l’aparell, fabricant, tipus, model, número de sèrie i les dades nostres de contacte.

Si volem damunt aglomeracions d’edificis o persones a l’aire lliure, el pes no pot ser superior a 250 grams, l’alçada ha de ser inferior o igual a 20 metres i s’ha d’evitar causar molèsties a la gent.

De dia les condicions atmosfèriques han de ser òptimes, sense boira, pluja o vent fort.

En vols nocturns, no pot superar dos quilos de pes ni 50 metres d’alçada i sempre haurà de fer-se en llocs aïllats.

En cap cas farem volar un dron en els següents casos:

En un espai aeri controlat o zones d’informació de vol, excepte en un camp d’aeromodelisme autoritzat.

A menys de 8 quilòmetres d’aeroports o aeròdroms.

A més de 120 metres d’alçada sobre el terreny o sobre l’obstacle més alt en un radi de 150 metres.

Zones protegides com parcs naturals llevat que es tingui autorització, o on es realitzin activitats amb altres aeronaus com parapents, paracaigudisme, ultralleugers, globus aerostàtics o zones prohibides expressament per motius de seguretat.

També haurem de respectar unes distàncies de seguretat, que varien en cada cas, en relació a diverses instal·lacions, com centrals nuclears, comissaries de policia, centres penitenciaris, carreteres, autovies, autopistes, vies de tren o tramvia en els que no podrem seguir el seu traçat. Tampoc podrem sobrevolar sobrepassant la distància de seguretat de les indústries químiques, d’energia, aigua i tecnologies de la informació i comunicació.

No cal dir que l’incompliment d’aquestes normes pot ser sancionada amb multes de fins a 225.000 €.

Així que ja ho sabeu, volem i gaudim del nostre dron, però amb seguretat i siguem responsables.