Nacional

Serà sostenible l’AP-7 sense peatge?

El pròxim 1 de gener del 2020 s’acaba la concessió feta a Abertis del tram de l’AP-7 entre Tarragona i València i per tant quedarà alliberada del peatge existent actualment. El tram entre Tarragona i la Jonquera quedarà alliberat el 31 d’agost del 2021.

Això que en un principi semblava una bona notícia per a tots els usuaris que diàriament fem ús d’aquesta via, té una cara oculta. A partir de la finalització de les concessions, qui es farà càrrec del manteniment d’aquestes vies?

Segons el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, el manteniment serà insostenible i s’haurà de pensar en com sufragar les despeses de conservació d’aquestes vies d’altes prestacions, que es xifren entre 50.000 i 60.000 € per quilòmetre a l’any. 

Segons el conseller, ara en aquests moments d’incertesa política i abocats a noves eleccions al Parlament espanyol, el govern en funcions està fent front a aquest problema amb certa improvisació, sense tenir mesures concretes al respecte i és molt probable que quan s’hagin d’aixecar les barreres de l’AP-7 en el tram de Tarragona-València encara no hi hagi un govern central constituït.

Calvet creu que s’hauria d’establir un nou concepte d’ús d’aquestes vies, basat en el concepte de qui fa ús paga, similar al que l’ajuntament de Barcelona ha establert pels vehicles contaminants, qui contamina paga. 

La idea és establir alguna mena de vinyeta, com una tarifa plana que ens donaria dret a utilitzar totes les vies ràpides sense haver-nos de parar en cap peatge.

La pregunta és molt senzilla, si fins al moment han estat viables infinitats d’autovies gratuïtes a tot l’Estat espanyol, perquè no se sufraguen les despeses de les autovies catalanes de la mateixa manera?