Nacional

Un fenomen meteorològic permet captar una espectacular imatge d’un vaixell volador


Gràcies a un fenomen meteorològic anomenat “Fata Morgana” el fotògraf David Morris ha pogut captar una espectacular imatge d’un vaixell volant a les costes d’Anglaterra, de moment els vaixells no volen, és simplement una il·lusió òptica que es produeix quan es dóna aquest fenomen meteorològic, que no fa gaire vam tenir l’oportunitat de veure a la costa barcelonina.

La “Fata Morgana” es dóna quan hi ha una inversió de la temperatura que produeix una mena d’il·lusió òptica o miratge que fa que objectes que es troben a l’horitzó adoptin una altra aparença, distorsionant la posició dels objectes.

Aquest fenomen es força estrany de veure a la costa de Gran Bretanya, on es pot veure més sovint és a l’estret de Messina entre Calàbria i Sicília. Ara fa just un any a mitjans de febrer de l’any passat vam poder observar la “Fata Morgana” a les platges de Gavà, on es podia contemplar una mena de fàbrica enmig del mar.

La ciutat fantasma que vam poder veure al febrer del 2020 a Barcelona

Ciutat fantasma o fenomen meteorològic a la platja de Barcelona?