NacionalTUITS PER ENMARCAR

Un Restaurant de Siurana es veu obligat a tancar per culpa del Procés.

Carrerons de Siurana

Un restaurant de Siurana es veu obligat al tancament a conseqüència de la decisió que van prendre fa uns anys de deixar de pagar els impostos a l’Agència Tributària espanyola i voler fer-ho a l’Agència Tributària de Catalunya, van ser uns dels primers insubmisos tributaris en aquests darrers anys del Procés.

Ara amb aquest Comunicat en el qual fan pública la seva decisió de tancar, també volen deixar clar el seu desencís amb les dues administracions i els seus polítics.

 

“L’AEAT espanyola, al JUNY ens va revocar el NIF i va procedir a bloquejar-nos els comptes de l’empresa.

Malgrat el nostre immediat requeriment argumentant que l’empresa estava al corrent de pagament i havia complert amb totes les seves obligacions de manera normal i només pel que fa a l’IVA i ISS, i de forma reivindicativa ho havia fet amb l’ATC, amb la intenció d’obligar als nostres representants a obeir el mandat del poble expressat a l’ESTATUT del 2006, no se’ns ha restablert el NIF.

Tampoc ha prosperat el nostre requeriment a l’ATC per tal que ens facilitessin un NIF català en aquest cas amb l’excusa “d’estar intervinguts”.

Aquest ATAC DEMOCRÀTIC a la nostra empresa, que inicialment vam intentar solucionar improvisadament amb la intenció de pagar a treballadors i proveïdors i així no haver d’aturar una activitat que dóna feina a diverses famílies, ha arribat a una situació límit que ens obliga a TANCAR de forma irreversible si més no a curt/mitjà termini.

I en conseqüència denunciem

LA INCOMPETÈNCIA DELS NOSTRES REPRESENTANTS:

1. No aplicant l’Estatut del 2006 tal com els va exigir més d’un 70% del poble català.   

                                                           2.No aplicant la DUI tal com els han exigit els catalans en les darreres eleccions (fa anys que el Parlament té majoria per fer-ho), i també en el referèndum de l’1 d’Octubre  del 2017.

I expressem

LA NOSTRA VOLUNTAT A NO VOLER SEGUIR VINCULATS A UNA ADMINISTRACIÓ ESPANYOLA, AVUI DESACREDITADA POLÍTICA, JUDICIAL I POLICIALMENT.

Si no hi ha JOC NET, democràtic
nosaltres no juguem. Cal una DUI“.

Maria i Andreu, Siurana novembre 2019